Aktivnosti

Održan seminar na temu održivog korišćenja prirodnih resursa i energetske efikasnosti
U organizaciji Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Grada Zrenjanina, u konferencijskoj sali zrenjaninskog hotela “Vojvodina” održan je trodnevni seminar na temu “Održivo…
SREDSTVIMA EU - PAMETNO DO PAMETNE ZGRADE
Energetska efikasnost je veoma moćan alat za unapređenje javnih i privatnih dobara, pa je neophodno da je donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou shvate…
Treći sastanak PT
Treći sastanak projektnog tima održan je u utorak, 10. marta 2020. godine u Zrenjaninu, u prostorijama hotela Vojvodina (Rotaciona hala 1. sprat), ulica Trg slobode…
Istraživanja i pilot akcije
Vodeći partner na projektu Grad Zrenjanin i ostali partneri:  Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Temišvar i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC,…
Prvi sastanak projektnog tima
U sredu, 21. avgusta, u prostorijama Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat u Zrenjaninu, održan je prvi sastanak projektnog tima projekta “Smart And Sustainable…
Početna konferencija projekta
Početna konferencija projekta “Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC”, održana je 30. oktobra 2019. godine u prostorijama Centralne biblioteke Univerziteta Politehnika u Temišvaru.
Drugi sastanak projektnog tima
U utorak, 19. novembra, u Temišvaru, održan je drugi sastanak projektnog tima projekta “Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC”, na kojem analizarane prethodno sprovedene…
Strana 2 od 2
eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.