Istraživanja i pilot akcije

maj 26, 2020
Istraživanja i pilot akcije

Vodeći partner na projektu Grad Zrenjanin i ostali partneri:  Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Temišvar i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, rade na realizaciji velikog broja aktivnosti koje ovaj projekat podrazumeva.  U toku je izradu Master plana održive energije za teritoriju Srednjebanatskog okruga, dokument koji će Zrenjanin i teritoriju Srednjeg Banata uvrstiti među retke koji ga imaju, a koji predstavlja osnovu za dalji razvoj ove teritorije u domenu planiranja i upravljanja akcijama za uštedu energije,  korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i mogućnosti apsorpcije sredstava iz medjunarodnih fondova.

Još jedna značajna aktivnost je u toku i podrazumeva sprovođenje istraživanja i prikupljanje podataka o energetskoj efikasnosti javnih objekata. Ovoj aktivnosti prethodila je nabavka najsavremenije opreme za termovizijsko snimanje, drona i termovizijske kamere posledenje generacije. Zahvaljujući ovakvoj vrsti opreme, u vrlo kratkim rokovima, raspolagaćemo sa najpreciznijm podacima o stanju energetske efikasnosti javnih i drugih objekata na teritoriji Grada Zrenjanina.

Započete su i pilot akcije u tri srednje škole na teritoriji Zrenjanina (Zrenjaninska Gimnazija, Ekonomsko trgovinska škola Jovan Trajković i Tehnička škola), koje podrazumevaju ispitivanje kvaliteta vazduha i merenje potrošnje energijie u ovim školama. Unakrsnom analizom dobijenih podataka, bićemo u mogućnosti da sagledamo kako ove dve stvari utiču jedna na drugu, kakva su energetska svojstva objekata navedenih srednjih škola i kakav vazduh udišu naši srednjoškolci, odnonso na koji način trenutno stanje može biti unapređeno.

U narednom periodu, u okviru projekta održaće se niz edukacija za različite ciljne grupe, nastavak pilot akcija i uspostavljanje sistema za inteligentno praćenje potrošnje energije u školama. Kao najvažniju aktivnost, projekat predviđa izgradnju prve pametne zgrade u Banatu i osnivanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu. Na taj način projekat SASEC postavlja temelje za buduće aktivnosti i nove projekte, a Grad Zrenjanin i ceo region stavlja u poziciju lidera u ovoj oblasti.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.