Početna konferencija projekta

novembar 08, 2019
Početna konferencija projekta

Početna konferencija projekta “Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC”, održana je 30. oktobra 2019. godine u prostorijama Centralne biblioteke Univerziteta Politehnika u Temišvaru.

Događaj je bio fokusiran na održivu energiju, energetsku efikasnost i održivu potrošnju resursa, kako bi se postigli ciljevi postavljeni energetskim i klimatskim paketom Evropske unije (EU), tačnije ciljevima EU za 2020. God. i budućim ključnim ciljevima za 2030. godinu. Događaj je takođe bio prilika da se predstave aktivnosti projekta, očekivani rezultati i njegovi izazovi, a okupio je predstavnike regionalnih i lokalnih organa vlasti, univerziteta, agencija za zaštitu životne sredine i profilnih udruženja, itd.

2 2

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.