Održan seminar na temu održivog korišćenja prirodnih resursa i energetske efikasnosti

jun 08, 2020
Održan seminar na temu održivog korišćenja prirodnih resursa i energetske efikasnosti

U organizaciji Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Grada Zrenjanina, u konferencijskoj sali zrenjaninskog hotela “Vojvodina” održan je trodnevni seminar na temu “Održivo korišćenje prirodnih resursa i energetska efikasnost“. 

Seminar je realizovan u okviru projekta “Smart and Sustainable Energy Comsuption - SASEC“, finansiranog sredstvima Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, a namenjen je predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća, administratorima javnih objekata i predstavnicima privatnog i civilnog sektora sa teritorije Srednjeg Banata. Cilj seminara bio je pružanje podrške tranziciji u energetskom sektoru i procesima energetske efikasnosti, kako bi se upravljanje energijom u lokalu i regionu uskladilo sa obezbeđivanjem održive budućnosti za sve naše sugrađane i buduće generacije, odnosno uskladilo sa klimatskim i energetskim ciljevima EU i Republike Srbije u narednom periodu. 

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.