ZRENJANIN I TEMIŠVAR ZAJEDNO KA ENERGETSKOJ ODRŽIVOSTI PREKOGRANIČNOG REGIONA

septembar 11, 2020

Nastavljajući lokalnu strategiju u oblasti održive energije, opština Temišvar, počev od juna 2019. godine, kao partner, sprovodi projekat „Pametna i održiva potrošnja energije“, skraćenica (SASEC), finansiran u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Projekat okuplja četiri partnera: Zrenjanin kao glavnog korisnika i Regionalnu agenciju za sdruštveno-ekonomski razvoj - Banat iz Srbije, kao i opštinu Temišvar i Klaster održive energije iz Rumunije - ROSENC, kao projektne partnere iz Rumunije. Partnerstvo se okupilo oko zajedničke ideje, da bi se doprinelo postizanju ciljeva „20-20-20“ energetskog i klimatskog paketa EU, promovisanjem održive energije u lokalnim zajednicama u prekograničnom regionu, ali i poboljšanjem kapaciteta lokalnih vlasti u planiranju i upravljanju, na integrisani način, akcija za energetsku efikasnost i upotrebu obnovljivih izvora energije. Tokom čitavog perioda implementacije projekta, koji će se završiti u martu 2021. godine, projektni partneri su planirali:

  • Pružiti institucionalnu podršku merama održivog razvoja energije i primeni principa energetske efikasnosti u prekograničnom regionu - izgradnjom i uspostavljanjem Regionalnog centra za energetsku efikasnost - Banat u Zrenjaninu;
  • Poboljšati kapacitete nadležnih organa i promovisati prekograničnu mrežu obrazovanja i istraživanja u oblasti životne sredine;
  • Doprineti podizanju svesti i senzibilizaciji ciljnih grupa i stanovnika o značaju uštede energije i korišćenju obnovljivih izvora u proizvodnji energije, u cilju razvoja održivog društva;

Projektom su predviđeni:

  • izgradnja prve pametne zgrade u Banatu i uspostavljanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost - Banat u Zrenjaninu,
  • izrada Master plana za održivu energiju u centralnom okrugu Banata,
  • istraživanje i prikupljanje podataka o energetskoj efikasnosti zgrada i javnih objekata,
  • niz obuka za različite ciljne grupe, kao i pilot akcije u školama u srednjim školama u Zrenjaninu i Temišvaru, sve osmišljene da mladim naraštajima, kroz informacije i obrazovanje, donesu koncept održive energije i uštede energije.

Zvanično pokretanje projekta pratiće početna konferencija koja će se održati u Temišvaru. Ukupna vrednost projekta je 852.001,50 EUR za planirane aktivnosti na obe strane granice. Projekat finansira Evropska unija (85%), a sufinansira rumunska vlada (13%) i partneri na projektu (2%), kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija .

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.