Treći sastanak PT

maj 26, 2020
Treći sastanak PT

Treći sastanak projektnog tima održan je u utorak, 10. marta 2020. godine u Zrenjaninu, u prostorijama hotela Vojvodina (Rotaciona hala 1. sprat), ulica Trg slobode 3-5, i počeo je u 11:00 sati (vreme SER ). Sastanku je prisustvovala većina članova projektnog tima, a vodio ga je koordinator aktivnosti –– Branislav Milosav, prema sledećim temama iz dnevnog reda, koje su prethodno raspravljali i odobrili projektni partneri:    

-  Pregled realizovanih aktivnosti projekta     

- Pregled korišćenja sredstava u polovini realizacije projekta;     

- Priprema partnerskih izveštaja za treće razdoblje;     

- Rasprava o najvažnijim aktivnostima koje su u toku / pred nama

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.