Održan Okrugli sto u Rumuniji

februar 02, 2021
Održan Okrugli sto u Rumuniji

U organizaciji Grada Temišvara održan je okrugli sto u Rumuniji. Teme Okruglog stola su bile fokusirane na pametnu i održivu energiju, energetsku efikasnost i održivu potrošnju resursa, potrebnih za postizanje ciljeva postavljenih Energetsko-klimatskim paketom Evropske unije, tačnije ciljeva EU za 2020. godinu i budućih ključnih ciljeva za 2030. godinu, promovisanjem održive energije u lokalnim zajednicama u prekograničnom region.

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih, županijskih i regionalnih vlasti, lokalne samouprave I institucije odgovorne za zaštitu životne sredine, predstavnici agencija za zaštitu životne sredine i čuvara, predstavnici univerziteta, nastavnici, studenti, predstavnici neprofitnih udruženja, komercijalnih kompanija i ljudi zainteresovani za održivu energiju i održivi razvoj. Učesnici sa Srpske strane bili su uključeni online zbog trenutne epidemiološke situacije.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.