Aktivnosti

Završna konferencija projekta “Pametna i održiva potrošnja energije“
Zrenjanin dobio “pametnu zgradu” i Regionalni centar za energetsku efikasnost Završnom konferencijom, otvaranjem prve “pametne zgrade” u Banatu i uspostavljanjem Regionalnog centra za energetsku efikasnost,…
Godišnja Konferencija "Smart and Sustainable Energy Consumption - SASEC" RORS-300 Projekta
Godišnja konferencija projekta „Pametna i održiva potrošnja energije - SASEC“ održana je u on-line obliku. Posmatrani su i predstavljeni različiti subjekti kao što su: Sporazum…
SASEC projekat u završnoj fazi
Projekat „Pametna i održiva potrošnja energije“ (Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC) koji realizuju Grad Zrenjanin, Opština Temišvar, Regionalni centra za društveno – ekonomski…
Održan Okrugli sto u Rumuniji
U organizaciji Grada Temišvara održan je okrugli sto u Rumuniji. Teme Okruglog stola su bile fokusirane na pametnu i održivu energiju, energetsku efikasnost i održivu…
U predhodnom periodu partneri su u svih šest škola obuhvaćenih projektom, (3 u Srbiji i 3 u Rumuniji) instalirali i predstavili instrumente koji će meriti…
„PAMETNA I ODRŽIVA POTROŠNJA ENERGIJE” - SASEC
U organizaciji Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Grada Zrenjanina u tri srednje škole u Zrenjaninu održani su javni časovi na temu Održive…
Nastavljajući lokalnu strategiju u oblasti održive energije, opština Temišvar, počev od juna 2019. godine, kao partner, sprovodi projekat „Pametna i održiva potrošnja energije“, skraćenica (SASEC),…
Istraživanje kvaliteta vazduha u školama iz Temišvara i Zrenjanina
Opština Temišvar, kao partner u projektu „Pametna i održiva potrošnja energije“, akronim SASEC, eMS br. RORS-300, finansiran kroz Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija,…
Izrada Master plana održive energije za centralni Banat
Srpski partneri započeli su sa izradom Master plana održive energije srednjobanatskog okruga. U prethodnih nekoliko meseci angažovana je relevantna Agencija za obavljanje različitih vrsta aktivnosti…
Obuka za energetsku efikasnost i održivu potrošnju resursa - online kurs organizovan u Timišvaru
Projekat „Pametna i održiva potrošnja energije“, akronim SASEC, eMS br. RORS-300, finansiran kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, završio je jednu od svojih ključnih…
Strana 1 od 2
eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.