Godišnja Konferencija "Smart and Sustainable Energy Consumption - SASEC" RORS-300 Projekta

februar 26, 2021
Godišnja Konferencija "Smart and Sustainable Energy Consumption - SASEC" RORS-300 Projekta

Godišnja konferencija projekta „Pametna i održiva potrošnja energije - SASEC“ održana je u on-line obliku. Posmatrani su i predstavljeni različiti subjekti kao što su:

  • Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju ka klimatski neutralnim zajednicama;
  • Razlozi zbog kojih programi energetske efikasnosti mogu propasti;
  • Integracija regionalnih i kontinentalnih energetskih politika neutralnim ugljenikom ka Evropi;
  • Energetska efikasnost u zgradama;
  • Praćenje mikrobiološke aero flore: značajan aspekt u istraživanju kvaliteta vazduha;
  • Korišćenje podataka o parametrima životne sredine za poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada.

Sve prezentacije su predstavljene od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti iz Rumunije i Srbije. Više od 90 učesnika uzelo je učešće na on-line konferenciji, koja pokazuje da su ove teme više nego zanimljive ljudima iz ove dve zemlje i da imaju iste ciljeve za napredak kada je reč o uštedi energije i energetskoj efikasnosti. Organizacija ovakve vrste događaja, sa ovakvim temama, se pokazala kao dobrodošla kod ljudi, kao i da je on-line događaj pogodan oblik diskusije i razmene iskustava i dobre prakse.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.