ipa ro

eu ro rs zr 

Titlul proiectului: Consumul energetic inteligent și durabil - eMS: RORS-300
Editorul materialului: Centrul regional pentru eficiența energetică - Banat
Data publicării: Septembrie 2019 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

Pentru eventuale esizări, contactaţi: romania-serbia@mdrap.ro

Cooperare dincolo de frontiere.
Programul Interreg -IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.