ipa ro

Image

Smart And Sustainable Energy Consumption SASEC

(Consumul energetic inteligent și durabil)

Proiectul „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC“ (Consumul energetic inteligent și durabil) a reunit patru parteneri transfrontalieri pe o idee comună pentru a contribui la obiectivele UE pentru 20-20-20 pentru climă și energie, prin promovarea sustenabilității energetice în comunitățile locale din regiunea transfrontalieră și îmbunătățirea capacității lor de a planifica și gestiona acțiuni integrate pentru economisirea energiei și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Proiectul reprezintă un pas important în soluționarea problemelor comune ale societății și ale cetățenilor acesteia, sporindu-și responsabilitatea față de eficiența energetică și protecția mediului. Proiectul va aduce o contribuție semnificativă în contextul promovării importanței păstrării mediului și a surselor regenerabile de energie, toate cu scopul unei vieți mai bune pentru generațiile viitoare.

 

Utilizând o abordare multidimensională în implementarea activităților planificate, proiectul va obține următoarele rezultate semnificative:

  • a instituit sprijin instituțional pentru dezvoltarea durabilă a energiei și punerea în aplicare a principiilor eficienței energetice în regiunea transfrontalieră - Centrul regional pentru eficiența energetică;
  • îmbunătățirea capacității autorităților competente și promovarea rețelei transfrontaliere de educație și cercetare a resurselor de mediu;
  • Conștientizarea grupurilor țintă și a populației cu privire la importanța economisirii de energie și a utilizării surselor regenerabile în producția de energie - dezvoltarea unei societăți durabile din punct de vedere energetic.

SCOPUL PROIECTULUI:

Contribuie la realizarea obiectivelor UE pentru climă și energie „20-20-20”, prin promovarea durabilității energetice în comunitățile locale din regiunea transfrontalieră și îmbunătățirea capacității acestora de a planifica și gestiona acțiuni integrate pentru economisirea energiei și utilizarea surselor regenerabile de energie.

PARTNERI:

PARTENERI DE CONDUCERE:

Orașul Zrenjanin, Serbia.
Parteneri:

Municipiul Timișoara, România;
Centrul regional de dezvoltare socio-economică - Banat, Serbia.
Clusterul de energie durabilă din România - ROSENC, România
PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

21 de luni; Iulie 2019- martie 2021.

VALOAREA PROIECTULUI:

852.001,50 EUR

SURSA FINANȚELOR:

Programul de cooperare transfrontalieră Interreg IPA România - Serbia.

eu ro rs zr 

Titlul proiectului: Consumul energetic inteligent și durabil - eMS: RORS-300
Editorul materialului: Centrul regional pentru eficiența energetică - Banat
Data publicării: Septembrie 2019 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

Pentru eventuale esizări, contactaţi: romania-serbia@mdrap.ro

Cooperare dincolo de frontiere.
Programul Interreg -IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.