Izrada Master plana održive energije za centralni Banat

avgust 04, 2020
Izrada Master plana održive energije za centralni Banat

Srpski partneri započeli su sa izradom Master plana održive energije srednjobanatskog okruga.

U prethodnih nekoliko meseci angažovana je relevantna Agencija za obavljanje različitih vrsta aktivnosti kao što su:

  • analiza trenutnog stanja u oblasti energetske efikasnosti u zgradama, javnoj rasveti, javnom prevozu i korišćenju obnovljivih izvora energije (vetar, solarna, geotermalna, biomasa i prirodni i veštački vodotoci)
  • analiza potencijala za optimizaciju potrošnje energije i korišćenje obnovljivih izvora energije
  • Priprema akcionog plana za smanjenje smanjenja potrošnje energije i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije na osnovu prethodno sprovedene analize i analize troškova i koristi.

Master plan će pružiti analizu trenutnog stanja u oblasti energetike, objasniti potencijale i mogućnosti i pružiti smernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u regionu. On bi trebao postati strateški instrument, koji povezuje javne politike i lokalne / regionalne strategije sa pragmatičnim pristupom tržištu, predlažući smernice razvoja i ograničenja, kao i raspona za maksimalnu održivost budućeg razvoja.

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.