Prvi sastanak projektnog tima

decembar 05, 2019
Prvi sastanak projektnog tima

U sredu, 21. avgusta, u prostorijama Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat u Zrenjaninu, održan je prvi sastanak projektnog tima projekta “Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC”, kojem su prisustvovali i članovi Zajedničkog upravljačkog komiteta projekta.  

3 2

 

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.