Drugi sastanak projektnog tima

decembar 04, 2019
Drugi sastanak projektnog tima

U utorak, 19. novembra, u Temišvaru, održan je drugi sastanak projektnog tima projekta “Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC”, na kojem analizarane prethodno sprovedene aktivnosti, usvojen novi Plan komunikacije i postognuti dogovori o narednim koracima na projektu.

 

eu ro rs zr 
Ime projekta: Pametna i održiva potrošnja energije - eMS: RORS 300
Urednik: Regionalni centar za energetsku efikasnost - Banat
Datum objavljivanja: Septembar 2019.
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.